Main Menu (SR)


Achtergrond menu
LAT EU d.o.o.

Dejan Sumak
9000 Murska Sobota, Slovenia,
Plese 7a,

T: +38 64 13 43 325

dejan

Dobrodošli na Looije Agro Technics B.V.

Looije Agro Technics B.V. je nezavisna, specijalizovana agencija za savetovanje na području agronomije i staklenika odnosno staklenih bašti, čija osnovna delatnost obuhvata sledeće:

• studije izvodljivosti i prognoze troškova
• dizajn firme i kupovne smernice
• savete o opštem upravljanju i organizaciji
• savetovanje u vezi sa svim relevantnim zakonima i propisima
• konsalting vezan za kompletno upravljanje i kontrolu izgradnje staklenika
• saveti vezani za kupovinu relevantne opreme
• savetovanje na temu razvoja tržišta staklenih bašti i
• konsalting vezan za energetiku

Još od 1997. godine uspešno praktično savetujemo različite kompanije i zadruge iz domena staklenih bašti i baštovanstva. Takođe, naše savete traže i vladine agencije kao i druge organizacije i oslanjaju se na naše nezavisne hortikulturne stručnosti i znanja, mada je naša kompanija pre svega orijentisana na same proizvođače.

Širok spektar naših vrhunskih usluga je u skladu sa našim sloganom: “Najstručnije i kompletno”.

Looije Agro Technics B.V. između ostalih posluje i u sledećim državama: Holandiji, Belgiji, Austriji, Nemačkoj, Švajcerskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Španiji i Kanadi.

Da li možemo da vam pomognemo? Pretražite naš sajt da dobijete bolju sliku o tome šta sve radimo.
 • header_10.jpg
 • img_2584.jpg
 • vereijken_31.jpg
 • vereijken_06.jpg
 • header.jpg
 • kas_interieur_mastronardi_tomaten_karren.jpg
 • img_1809.jpg
 • bosschkant_01.jpg
 • ploegdonk_25.jpg
 • vereijken_38.jpg
 • img_2583.jpg
 • waterruimte_pc_fruit.jpg
 • header_09.jpg
 • img_1636.jpg
 • neurath_kraftwerk_met_kas.jpg
 • header_11.jpg
 • benteltom_09.jpg
 • beltomax_001.jpg
 • benteltom_38.jpg
 • header_07.jpg
 • bosschkant_13.jpg
 • img_1376.jpg
 • beltomax_018.jpg
 • header_14.jpg
 • header_06.jpg
 • header_15.jpg
 • img_1454.jpg
 • tralie_kolom.jpg
 • header_13.jpg
 • benteltom_28.jpg
 • ploegdonk_09.jpg
 • header_02.jpg
 • img_1608.jpg
 • header_04.jpg
 • luchtfoto_den_berk_fase_1_+_2.jpg
 • img_1374.jpg
 • header_gif.gif
 • afbeelding1.jpg
 • header_01.jpg