CO2 emissiehandel - Looije Agro Technics BV

CO2 emissiehandel

Emissiehandel is de handel in emissierechten. Elk emissierecht vertegenwoordigt 1 ton CO2-uitstoot. Een emissiehandelssysteem begint met het vaststellen van een uitstootplafond (cap). Het totaal aantal beschikbare emissierechten is gelijk aan dit plafond.

Bedrijven die deelnemen aan emissiehandel moeten voor elke ton CO2 die zij uitstoten een emissierecht inleveren. Dat is de basisverplichting. Binnen het Europese plafond is een maximale hoeveelheid emissierechten beschikbaar; dit zorgt ervoor dat er ook een maximum is voor de uitstoot van alle aan EU-ETS deelnemende bedrijven

Bedrijven die minder emissierechten beschikbaar hebben dan zij hebben uitgestoten, moeten emissierechten bijkopen, terwijl bedrijven die minder hebben uitgestoten dan zij aan emissierechten hebben, hun overschot aan rechten mogen verkopen. Door de vraag naar en het aanbod van emissierechten krijgen emissierechten een prijs.

Samen met u maken de energiespecialisten van Looije Agro Technics de afweging: is het goedkoper om zelf maatregelen te nemen die de uitstoot naar beneden brengen of om emissierechten te kopen?