Wet natuurbescherming (Wnb) - Looije Agro Technics BV

Wet natuurbescherming (Wnb)

De overheid heeft besloten om, net zoals met de Omgevingsvergunning, ook verschillende vergunningen samen te voegen tot de Wet natuurbescherming. Met de nieuwe Wet natuurbescherming die per 1 januari 2017 van kracht is, worden drie wetten vervangen: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.
De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor haar eigen natuurbeleid in het landelijk gebied. Het beleid tussen de verschillende provincies kan hierdoor verschillen.

In de vergunning voor de Natuurbeschermingswet/ PAS werd het effect van het glastuinbouwbedrijf op de beschermde natuur getoetst middels Aerius. Dit is nog steeds het geval.
Wanneer u uw locatie heeft opgericht en in werking heeft volgens uw huidige Natuurbeschermingswetvergunning, voldoet u ook aan de Wet natuurbescherming. Wanneer dit niet het geval is moet u mogelijk een nieuwe vergunning Wet natuurbescherming aanvragen.

Mocht het zo zijn dat u na ingang van de PAS van 1 juli 2015 uw vergunning (of PAS-melding) heeft aangevraagd en verleend heeft gekregen, dan is het essentieel dat uw bedrijf volgens uw verkregen vergunning in werking is. De ontwikkelingsruimte die u heeft gekregen is na twee jaar namelijk alleen nog voor u beschikbaar wanneer uw bedrijf volgens de vergunning is gerealiseerd. Na deze periode kan de provincie de ontwikkelingsruimte actief gaan intrekken. Momenteel is de ontwikkelingsruimte voor erg veel Natura 2000-gebieden voor een groot deel uitgegeven, waardoor het verkrijgen van een nieuwe vergunning wordt bemoeilijkt.

Wanneer u als glastuinbouwbedrijf nog niet in het bezit bent van een vergunning voor de natuurbescherming of wanneer u nieuwe plannen heeft, krijgt u vanaf nu te maken met de Wet natuurbescherming. Dit betekent voor u dat de toetsing aan de natuur nog steeds moet worden uitgevoerd en dat u bij uitbreiding ontwikkelingsruimte nodig heeft. Deze ontwikkelingsruimte geeft het bevoegd gezag uit. Mocht u vragen hebben over de Wet natuurbescherming of andere zaken dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.